Kós Károly Művelődési Kör

oldal nyomtatása Share

Kós Károly Művelődési Kör 1971-ben alakult Bánffyhunyadon a Művelődési Ház keretében. Vezetője *Vasas Samu tanár. "Ember, társadalom, természet" c. előadássorozatán kolozsvári és helybeli írók, tanárok, művészek adtak elő az irodalom, a művészetek, a természettudományok és a történelem kérdéseiről, köztük Bálint Tibor, Kányádi Sándor, *Varga Vilmos előadóművész, Faragó József, *Kallós Zoltán folklórgyűjtők, Felszeghy Ödön, Koch Ferenc, Xántus János tanárok. Az előadások egy részét megismételték Magyarbikal községben is. Találkozókat szerveztek *A Hét, *Utunk és *Korunk szerkesztőivel, s egy-egy képzőművész, köztük Balázs Péter, Botár Edit, *Veress Pál munkáiból rendeztek kiállítást.

A ~ keretében színjátszó csoport is tevékenykedett. A kalotaszegi népi hagyományok ápolása jegyében bemutatták Gyarmathy Zsigáné-Palocsay Zsigmond keretjátékát, a Virradatot (1981), ezzel a kolozsvári Állami Magyar Színházban is felléptek. Jelentős teljesítményük volt az Arany János elbeszélő költeménye nyomán Méhes György írta Toldi szerelme előadása is (1984), ezzel bejárták a Székelyföldet. 1986-ban készült el Kós Károly Varjú-nemzetség c. krónikájának színpadi változata, de már nem kerülhetett előadásra, mert a diktatúra betiltotta a ~ működését (1987). 1990 elején a ~ azonnal újjáalakult, s végre sor került a darab ősbemutatójára. Ezzel bejárták Kolozs és a szomszéd megyék városait, Kolozsvárt is bemutatták, 1991 decemberében pedig a budapesti Kós Károly-emlékünnepségen is színre léptek vele.

A ~ keretében 1991-ben *népfőiskola is elkezdte működését néprajz-művelődéstörténeti és magyar történelmi osztállyal. 1992 óta elektrotechnikai köre is működik.

(B. Gy.)

Bardócz Gergely: Egyetemi hallgatók leckekönyv nélkül. *A Hét Évkönyve, 1978. 117-22. Beke György: Kalotaszeg kincse azé, aki megbecsüli. Bánffyhunyadi beszélgetés Fekete Károllyal. *A Hét 1981/5.