Kósa-Szánthó Vilma

oldal nyomtatása Share

Kósa-Szánthó Vilma (Sepsiszentgyörgy, 1944. nov. 3.) *szociológiai és néprajzi szakíró. Középiskolát szülővárosában végzett (1962), a marosvásárhelyi tanárképző főiskolán matematika szakos tanári oklevelet szerzett (1966), a Babeş-Bolyai Egyetemen elvégezte a filozófia szakot (1974). Sepsiszentgyörgyön a Népi Művészeti Iskolában tanított, közben Csíkszeredában muzeológus és a Népi Alkotások Házának szakirányítója. 1988-tól az Amerikai Egyesült Államokban él.

A Korunk, Művelődés, TETT, *Fórum és más folyóiratok számos társadalomtudományi tanulmányát közölték a faluközösség önrendelkezési intézményeiről, a foglalkozási struktúrák átrétegződéséről, családszociológiai kérdésekről, a társadalmi változások életmódra és műveltségre gyakorolt hatásáról, a mai falu kulturális változásairól, munkamagatartás és életmód, néprajz és *szociológia kapcsolatáról. Néprajzi tárgyú írásaiban a perefernum-kérdéssel, Kovászna és *Hargita megyei falvak hímzéskultúrájával, az örökösödés és lakásbelső problémáival foglalkozik. A Változó valóság (1978) c. kötetben családszociológiai felmérést ad egy sepsiszentgyörgyi lakónegyedről, a Népviselet c. kiadvány (Csíkszereda 1979) székely és csángó viseletekről szóló tanulmányát közli, a Népismereti dolgozatok (1980) c. gyűjteményben A rokonságterminológia városiasodásának folyamata c. értekezésével szerepel.

(B. Z.)