Kovács István (Kézdivásárhely, 1880. aug. 21. – 1955. aug. 15. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Kovács István (Kézdivásárhely, 1880. aug. 21. 1955. aug. 15. Kolozsvár) régész, numizmatikus, ~ István (Kolozsvár, 1919) apja. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt kezdte, Sepsiszentgyörgyön érettségizett (1898), a *Ferenc József Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett (1902). Pályáját az *Erdélyi Nemzeti Múzeum gyakornokaként kezdte, 1906-tól annak osztályfőnöke; Strasbourgban és Berlinben az éremtanban szakosította magát (1907-08), ebből doktorált Etruria pénzrendszere c. disszertációjával Kolozsvárt (1910). Tanár a kolozsvári Református Kollégiumban, 1913-tól a numizmatika egyetemi magántanára. Régészeti terepmunkáját és eredményeinek tudományos feldolgozását az I. világháború szakította meg. 1916 nyarán orosz hadifogságba került, de omszki lágerparancsnoka lehetővé tette a város múzeumának tanulmányozását. 1918 nyarán került haza, majd 1920-tól a kolozsvári Ókortudományi Intézet munkatársa nyugdíjazásáig (1938).

A korabeli *Erdély tudományosságának modern felkészültségű úttörő régésze, főleg az őskori és korai népvándorláskori telep- és temetőkutatásokban és a római éremtanban alkotott jelentőset. Szaktanulmányai főleg az *Erdélyi Múzeum, a Dolgozatok az *Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (1910-19) és a Közlemények az *Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (1941-44) c. sorozatokban jelentek meg.

Főbb munkái: Az apahidai őskori telep és La Tène temető (Dolgozatok 1911); La système monétaire de l'Étrurie (Rivista italiana di Numismatica, Milano 1911); Kiadatlan daciai és istrosi éremváltozatok (Dolgozatok 1911); A marosszentannai népvándorláskori temető (Dolgozatok 1912); A korpádi őskori telep (Dolgozatok 1913); A mezőbándi ásatások (Dolgozatok 1913); A tászoktetői sziklakarcolatok (Dolgozatok 1914); A marosvásárhelyi őskori telep, skytha- és népvándorláskori temető (Dolgozatok 1915); Cimitirul a neolitic de la Decea Mureşului (Anuarul Institutului de Studii Clasice 1928-1932); Hogyan használta a honfoglaló magyar a szablyát (Közlemények 1941); A kolozsvári Zápolya-utcai magyar honfoglaláskori temető (Közlemények 1942); A marosdécsei rézkori temető (Közlemények 1944).

(Cs. E.)

Kelemen Lajos: Ştefan Kovács (1880-1955). Studii şi Cercetări de Istorie. Kv. 1956.