Balogh László (Barátos, 1914.)

oldal nyomtatása Share

Balogh László (Barátos, 1914. máj. 13. – 1976. szept. 26., Marosvásárhely) – fizikai szakíró, közíró. 1932-ben Kolozsváron kezdett egyetemi tanulmányait 1934-ben munkásmozgalmi tevékenysége és üldöztetése miatt kénytelen volt megszakítani, így csak 1944-ben nyert Kolozsvárt tanári oklevelet fizikából és kémiából, valamint kémiai doktorátust. Előbb a kolozsvári élettani, majd biokémiai tanszéken tanársegéd, 1947 óta a marosvásárhelyi OGYI előadótanára volt. A röntgenklinika izotóp-laboratóriumában végzett tudományos kutatómunkája kiterjedt ásványvizeink és mofettáink radioaktivitásának vizsgálatára. Az Orvosi Szemlében, valamint más, főleg kémiai és fizikai szaklapokban (Studii şi Cercetări de Chimie, Studii şi cercetări de Fizică şi Ştiinţe Tehnice, Archives de l'Union Medicale Balcanique) közölt munkái mellett az atomfizika kérdéseiről több tájékoztató írása jelent meg a napisajtóban.

Kőnyomatos főiskolai jegyzete: Fizika orvostanhallgatók részére I-II. 1954.