Kovács Péter, Kováts

oldal nyomtatása Share

Kovács Péter, Kováts (Szentháromság, 1909. okt. 10. 1993. febr. 24. Budapest) költő, pedagógiai író. A székelykeresztúri tanítóképzőben szerzett oklevelet (1928), Korond-Fenyőkúton (1931-36), majd Patakfalván, Parajdon, Fiatfalván tanít (1936-44). Hároméves hadifogság után Budapesten telepedett le, ahol az ELTE bölcsész karán fejezte be tanulmányait (1948). A neveléstudomány doktora (1969), címzetes főiskolai tanár (1974). Részt vett a magyarországi román nyelvű iskolák tanszemélyzetének nyelvi képzésében.

Írói pályáját versekkel kezdte, Gyónás c. verskötete *Tompa László biztató előszavával és *Tomcsa Sándor címlaprajzával jelent meg (Székelyudvarhely 1934). Szerepel a KZST felolvasó ülésén is (1935). Újabb verseskötete: Tükör előtt, Wesselényi Miklós közíró előszavával (Marosvásárhely 1937). Szövetkezetszervező munkásságát előbb Bözödi György méltatja Székely bánja c. kötetében (1938), majd ő maga is feldolgozza patakfalvi jegyzeteit a Termésben Ingyenmunka címmel (1943).

Kemény G. Gáborral együtt szerkesztette A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből c. dokumentum- és szöveggyűjtemény (Bp. 1962) a román-magyar kapcsolatokra vonatkozó részét. Az ELTE 120 éves Román Filológiai Tanszéke kiadásában megjelent Magyar-román filológiai tanulmányok (Bp. 1984) munkatársa.

Tompa László: Gyónás. Székely Közélet 1934. szept. 1. Bántó Magdalena: Volum omagial. Revista de Pedagogie 1985/12.