Kováts Lajos (Székelyudvarhely, 1925. júl. 8.)

oldal nyomtatása Share

Kováts Lajos (Székelyudvarhely, 1925. júl. 8.) természettudományi szakíró. Szülővárosában érettségizett (1944), a Bolyai Tudományegyetemen biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett (1950). Az egyetem állattani intézetében tanársegéd (1948-49), Székelyudvarhelyen tanítóképző-intézeti, líceumi, általános iskolai tanár, muzeológus (1949-66), majd a Körösvidéki Múzeum zoológus főpreparátora, ornitológus (1966-78); közben megszerezte a biológiai tudományok doktora fokozatot (1974). 1978-ban Magyarországra költözött, Tiszadobon nevelőtanár nyugalomba vonulásáig.

Mint ornitológus előbb *Hargita megye és környéke madárvilágáról írta dolgozatait, majd Bihar megye és környéke, főleg az Érmellék madártani feldolgozásának eredményeiről számolt be tudományos közléseiben. Szakmai írásait a bukaresti Natura, Comunicări de Zoologie, Revista Muzeelor, a nagyváradi Caiet de Comunicări és Nymphaea, a temesvári Tibiscus, Budapesten a Vertebrata Hungarica és Aquila szakfolyóiratok közölték, tanulmányokkal szerepel a székelykeresztúri, nagyváradi és békéscsabai múzeumok évkönyveiben. Munkásságából kiemelkednek a gólyákról írott tanulmányai, amelyek helyszíni tanulmányozáson és összeírásokon alapulnak. A sarki búvár romániai elterjedéséről szóló tanulmánya német nyelven a bukaresti Antipa Múzeum Travaux c. kiadványában jelent meg, s e faj európai vonulási viszonyainak vizsgálata során a nemzetközi szaksajtóban is visszhangra talált.

Munkásságáról rendszeresen beszámolt a romániai magyar napisajtóban, terjedelmesebb ismeretterjesztő írásait *A Hét és *Művelődés közölte. Elkészítette az Érmellék madarainak monografikus feldolgozását (kéziratban).

Balogh Edgár: Szögesdrót a kéményen. Közli Táj és nép, Kv. 1978. 139-41.