Kövér Erzsébet

oldal nyomtatása Share

Kövér Erzsébet, rétháti (Arad, 1895. aug. 12. 1958. máj. 9. Győr) költő, műfordító, pedagógus. Budapesten szerzett tanítói oklevelet, Aradon 1936-ig a róm. kat. elemi fiúiskola tanítónője. Az aradi *Vasárnap állandó munkatársa, itt jelennek meg versei, meséi, műfordításai, olaszországi útleírásai. Számos írását, köztük irodalomtörténeti tanulmányait (Tompa Mihályról, Berzsenyiről, Csokonairól, a költő Savonaroláról) az Aradi Közlöny, *Pásztortűz, *Erdélyi Iskola közölte. Az EIT, az aradi Kölcsey Egyesület, a budapesti Petőfi Társaság és Ráskai Lea *Irodalmi Társaság tagja.

Részben vallásos verseket ír, a női lélek érzékenységét formai tökéllyel fejezi ki. *Áprily Lajos szerint "névtelen katona az erdélyi Thermopylaeban". Lefordította Eminescu és Goga, Goethe és Heine több versét. Önálló verskötetei: Versek (Arad 1924); Magamban (Arad 1926); Sziklaélen (Arad 1928).

(U. J.)

Fischer Aladár: K. E. verseskönyve. *Vasárnap 1924/26. Kiss Ernő: Magamban. *Pásztortűz 1926/9. Cserny Rózsi: Akinek lénye "Gránit"-ból való kebelén pedig "Rózsákat" visel (K. E. költői arcképe), *Vasárnap 1928/7. Walter Gyula: K. E.: Sziklaélen. *Pásztortűz 1929/4.