Kritikai Kiskönyvtár

oldal nyomtatása Share

Kritikai Kiskönyvtár az Irodalmi Könyvkiadó által a romániai magyar *kritika fellendítésére kezdeményezett könyvsorozat. 1962 és 1964 között összesen négy kötete jelent meg: *Jánosi János A regényeposz (1962) c. műfajmonográfiája, Kacsó Sándor, *Sőni Pál és Abafáy Gusztáv Három portré (1963) c. tanulmánygyűjteménye Asztalos István, Nagy István és Kovács György prózájáról, *Kovács János Hősök kora a kor hősei (1964) c. tanulmánya a "kommunista hős" ábrázolásáról irodalmunkban, valamint *Csehi Gyula fordításában Dumitru Micu kismonográfiája George Coşbuc c. alatt az író életéről és költészetéről (1963). A kötetek példányszáma 1500-2500 között mozgott. A sorozatot hamarosan fölöslegessé tette az, hogy lehetőség nyílt egyes szerzők önálló *kritika- és tanulmányköteteinek megjelentetésére.