kronológia

oldal nyomtatása Share

kronológia az emberiség vagy egy kisebb közösség (világrész, ország, nemzet, város) történeti fejlődésének és változásainak szoros időrendbe szedett, adatszerű összegezése, mely lehetőleg a belső összefüggéseket is érinti. Nemcsak önálló műfaj, hanem történelmi művek vagy életrajzok melléklete is. Ilyen időrendi táblázat, ún. "rejtett kronológia", például a Sulyok István-Fritz László-féle Erdélyi magyar évkönyvben (Kv. 1930) az egy évtized (1919-1929) erdélyi magyar köztörténetét bemutató időrend.

A romániai magyar tudományos irodalom termékeként jelent meg az egyetemes és romániai fejlődést egyaránt felölelő Történeti kronológia két kötete *Bodor András és *Csetri Elek történészek szerkesztésében (1976). Munkatársaik voltak: Cselényi Béla, Mihail Dan, Imreh István, Magyari András, Vasile Şchiopu, Vasile Vesa.