Kultsár András

oldal nyomtatása Share

Kultsár András, diósadi (Tusnád, 1877. okt. 7. 1931. dec. 27. Budapest) közíró. Középiskolai tanulmányait a zilahi Wesselényi Kollégiumban végezte, ahol Ady Endre iskolatársa és diákkori jóbarátja volt; mint önképzőköri diákelnök ő volt Ady nyiladozó költészetének első kritikusa. Jog- és államtudományi doktorátust a kolozsvári egyetemen szerzett. Közigazgatási pályáját Kolozsvár városi tanácsánál fogalmazóként kezdte, majd rendőr-főkapitány Szamosújvárott (1908-18). Az államfordulat után visszavonulva gazdálkodott. 1922-ben saját költségén jelentette meg Új gondolatok régi titkokról c. "tentamen"-jét Szamosújvárott. A mindössze 128 lap terjedelmű dolgozat Ady-reminiszcenciákat tartalmaz a zilahi diákévekből.

Gaál Gábor: Egy nagy gerjedésű magyar meddő. *Korunk 1928/3; újraközölve Válogatott írások II. 1965. 199-202.