Kusztos Piroska

oldal nyomtatása Share

Kusztos Piroska, Kusztosné Szabó (Alsósófalva, 1926. jan. 1. 1985. nov. 7. Budapest) népzenekutató, folklorista. ~ Endre festőművész felesége, ~ Sz. Endre természettudományi író édesanyja. A tanítóképzőt Marosvásárhelyt végezte (1945), kántori képesítést is szerzett. Szülőfalujában tanított (1945-48), a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán oklevelet szerzett (1954). Pályáját a Kolozsvári Zenei Középiskola tanáraként kezdte (1954-56), majd Szovátán ének- és zenetanár nyugalomba vonulásáig (1981).

Több folklórkiadványban szerepel népi dallamgyűjtéssel (az 1954-es Faragó-Jagamas-féle Moldvai csángó népdalok és népballadák c. munkában Szabó Piroska II. néven). Ő jegyezte le hangszalagról *Ráduly János Kibédi népballadák (1975) és Elindultam hosszú útra (1979) c. köteteinek dallamanyagát. Társszerzője a Szovátai zöld erdőben (1971) c. kiadványnak. Összegyűjtötte és lejegyezte Sóvidék népzenei anyagát. Gyermek- és kamarakórusaival megyei és országos díjakat nyert. Zenei tárgyú írásait, könyvismertetőit a *Falvak Dolgozó Népe és a *Művelődés közölte.

(Cs. P.)

Ráduly János: Amikor a kórus előtt állok. *Falvak Dolgozó Népe 1971/15. Beke György: A művész hűsége, a mű hitele. *A Hét 1985/40.