Különvélemény

oldal nyomtatása Share

Különvélemény alcíme szerint "Gerő Sándor lapja". Havonta kétszer megjelenő bulvárlap. Kolozsvárt indult 1934. okt. 23-án, címébe az 1935/15-ös számtól kezdve felvette az Erdélyi jelzőt. 1939 őszén szűnt meg.

Első számaiban a Nyugat Mai dekameronjából (Bp. 1932) átvéve folytatásokban közölte *Tamási Áron Új székely Antikrisztus c. novelláját, mely későbbi megjelentetéseiben Himnusz egy szamárról címmel szerepel, a szépirodalom azonban hamarosan háttérbe szorul a színházi és bár-pletykákat, személyi leleplezéseket szellőztető zsurnalisztika mellett. A ~ szívesen támogatta az OMP-t bíráló belső ellenzéket.

Egy-egy beszélgetés Ugron Gábor volt főispánnal vagy *Hirschler József pápai prelátussal, fellépése a kártya- és rulettklubok ellen, valamint színészportréi, így a fiatal "Kovács Gyurka" bemutatása szintén megtalálható benne.

Erdélyben először a ~ hasábjain jelentek meg részletek Illyés Gyula Oroszország c. kötetéből.

(B. E.)