Lapkiadó Részvénytársaság

oldal nyomtatása Share

Lapkiadó Részvénytársaság , teljes nevén Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 1918-ban Ferenczy Gyula bankigazgató elnökletével alapított *grafikai vállalat. Kiadásában indult meg 1918. dec. 25-én a *Keleti Újság Szentmiklóssy József szerkesztésében, majd 1920. szept. 15-én a *Napkelet irodalmi és művészeti folyóirat. A ~ nyomdájában számos lap készült, köztük a *Grafika nyomdászati szaklap (1921), *5 Órai Újság (1921-22), *Magyar Újság (1933-44), egy időre a *Vasárnap , *Erdélyi Irodalmi Szemle, *Korunk és *Erdélyi Munkás is.

A ~ műszaki berendezkedése már az első években alkalmasnak bizonyult a nagyszabású irodalmi-kiadói tevékenység kialakítására, s amikor 1924-ben az *Erdélyi Szépmíves Céh megalakult, a nyomdaigazgatóság és a céh között szoros együttműködés jött létre. A nyomda meghozatta az ESZC könyveinek kiszedéséhez a rajzos karakterű, modern Nova betűtípust, s a céh könyveinek java részét ezzel szedték, csak később tértek át a klasszikus vágású szép garamond-antiqua típusra.

(Kr. K.)