Barabás Béla (Gödemesterháza, 1911.)

oldal nyomtatása Share

Barabás Béla (Gödemesterháza, 1911. okt. 24. – ?) – fizikai és kémiai szakíró. Középiskolát a marosvásárhelyi ref. kollégiumban végzett, a kolozsvári Ferdinand-egyetemen 1935-ben fizika-kémia szakból szerzett tanári oklevelet. Előbb Marosvásárhelyen középiskolai tanár, majd ugyanott 1951-től az OGYI fizika-kémia tanszékén adott elő. 1973-ban nyugalomba vonult. Részt vett a Pharmacopea Română VIII. kiadásának szerkesztésében. Balogh Lászlóval közösen írt tanulmányait az Orvosi Szemle 1956/1. (A lecitin spontán oxidációja és hemolitikus hatása közötti összefüggésről) és a Studii şi Cercetări de Chimie 1957/3. száma (Aplicarea gazului metan dezoxigenat la determinarea potenţialului de oxireducere a solulilor de lecitină) közölte, önálló tanulmánya a Gyógyszerészeti Értesítő 1957/3. számában jelent meg (A redoxpotenciál és az rH jelentősége, különös tekintettel az orvosi és gyógyszerészeti gyakorlatra). A lipidek fiziko-kémiai tulajdonságait elemezve elsőként igazolta, hogy azok reverzibilis rendszert alkotnak és jelenlétüknek a sejthártyákban fontos szerepe van a sejtoxigén felvételében. Tanulmányozta a hazai természetes vizek radioaktív hatását gyógyászati alkalmazásuk végett.