Lászlóffy Ilona (1994 • 2015)

oldal nyomtatása Share

Lászlóffy Ilona, szül Márton (Magyardécse, 1927. dec. 22.) pedagógiai szakíró. Tanulmányait a kolozsvári Református Leánygimnáziumban (1947) és a Bolyai Tudományegyetemen végezte s ott szerzett pszichológia-pedagógiai szakos tanári diplomát (1951). Tanársegéd ugyanitt, doktori címet nyert (1971), lektor nyugalomba vonulásáig (1984).

Első cikkét a *Dolgozó Nő közölte (1952). Pedagógiai tárgyú írásaival a Korunk, Revista de Pedagogie, Tanügyi Újság, Studia Universitatis Babeş-Bolyai hasábjain jelentkezett. Ezek témái egyrészt az erkölcsi és értelmi nevelés köréből valók, másrészt a nevelés gyakorlati kérdéseivel, így tantervelméleti újdonságokkal foglalkoznak. Bakó Bélával és Trózner Piroskával közösen szerkesztett Ábécéskönyv c. munkája (1957). Magyarra fordította A. E. Adrianova Nevelőmunka az I. osztályban c. könyvét (1958). Két tanulmánya jelent meg a Contribuţii la orientarea şcolară şi profesională c. kötetben a szakmai és iskolai tájékozódás eszközeiről és módszereiről, ill. az önismeret jelentőségéről (Dancsuj András és R. Ciura társszerzőkkel, 1969).

Önálló munkája: Útmutató az írás-olvasás tanításához az I. osztályban (1957).Lászlóffy Ilona, szül. Márton (Magyardécse, 1927. dec. 22. – 2012. jún. 13., Kolozsvár) – pedagógiai szakíró. Tanulmányait a kolozsvári Református Leánygimnáziumban (1947) és a Bolyai Tudományegyetemen végezte, s ott szerzett pszichológia-pedagógiai szakos tanári diplomát (1951). Tanársegéd ugyanitt, doktori címet nyert (1971), adjunktus nyugalomba vonulásáig (1984).

Első cikkét a Dolgozó Nő közölte (1952). Pedagógiai tárgyú írásaival a Korunk, Revista de Pedagogie, Tanügyi Újság, Studia Universitatis Babeş–Bolyai hasábjain jelentkezett. Ezek témái egyrészt az erkölcsi és értelmi nevelés köréből valók, másrészt a nevelés gyakorlati kérdéseivel, így tantervelméleti újdonságokkal foglalkoznak. Bakó Bélával és Trózner Piroskával közösen szerkesztette Ábécéskönyv c. munkáját (1957). Magyarra fordította A. E. Adrianova Nevelőmunka az I. osztályban c. könyvét (1958). Két tanulmánya jelent meg a Contribuţii la orientarea şcolară şi profesională c. kötetben a szakmai és iskolai tájékozódás eszközeiről és módszereiről, ill. az önismeret jelentőségéről (Dancsuly András és R. Ciura társszerzőkkel, 1969).

 

Önálló munkája

Útmutató az írás-olvasás tanításához az I. osztályban (1957)

 

Fordítás

A. E. Adrianova: Nevelőmunka az I. osztályban (Buk., 1958); Ion Gh. Stanciu: Pedagógiatörténet (tank. Buk., 1993)

 

Szerkesztés

Ábécéskönyv (Bakó Bélával és Trózner Piroskával. Buk., 1957); Bújj, bújj zöld ág. Óvodások könyve (bev. Buk., 1968)