Barát Jenő

oldal nyomtatása Share

Barát Jenő (Alsózsuk, 1918. szept. 27.) – agrárstatisztikai szakíró. A csíkszeredai főgimnáziumot végezte, 1943-ban a kolozsvári egyetem jogi fakultásán az államtudományok doktorává avatták. Az EMGE statisztikai osztályának volt munkatársa, 1949-től a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaságtudományi karán tanársegéd,. 1952-től a mezőgazdasági statisztika előadótanára a bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetemen, egyidejűleg a központi statisztikai hivatalban igazgató, vezérigazgató-helyettes. Vezető tisztséget tölt be a belkereskedelmi minisztériumban és a felsőoktatásban. A Revista de Statistică főmunkatársa, részt vesz a Dicţionar Statistic Economic (1962) szerkesztésében, a Korunk és Előre munkatársa.

Szaktanulmányai főként román nyelven jelennek meg. Az ország gazdasági fejlődését 1948-tól 1957-ig bemutató összefoglalásban (Dezvoltarea economiei în R. P. R., 1958; orosz nyelven is) a mezőgazdasági termelésről szóló fejezet szerzője, a Studii şi Cercetări 1964-es köteteiben a családi háztartás-statisztika két áttekintő fejezetét írja meg (a növénytermesztési és állattenyésztési statisztika forrásairól), a Tudományos Kiadónál 1961-ben közreadott, a mezőgazdaság statisztikai-gazdasági analízisét tárgyaló kézikönyv (Analiza statistico-economică a agriculturii), majd a Pedagógiai Kiadó megbízásából 1968-ban összeállított mező- és erdőgazdasági statisztika (Statistica agricolă şi silvică) társszerzője. Francia nyelvű tanulmánya: Problèmes de la mecanisation de l'agriculture (Genève 1963). 1975 óta írói és publicisztikai működése túlnyomólag didaktikai jellegű: kézikönyvei, tankönyvei, szakmunkái a belkereskedelem gazdaságtanával, a kereskedelem tervezésével foglalkoznak román és részben magyar nyelven; munkáiból többet orosz, német, francia és angol nyelvre is lefordítottak.