Lukács Hugó

oldal nyomtatása Share

Lukács Hugó (1875 1939. ápr. 23. Párizs) ideggyógyászati szakíró, közíró. *Lechner Károly tanársegédje a kolozsvári *Ferenc József Tudományegyetem ideggyógyászati klinikáján, majd a helybeli Munkásbiztosító Intézet főorvosa. Nevéhez fűződik a szabadelvű kolozsvári értelmiséget tömörítő Bolyai Kör alapítása (1909). Az I. világháború alatt a Tanítók Házában létesített katonai kórház parancsnoka. Az EIT tagválasztó közgyűlésén felvételét a konzervatív többség megakadályozta (1917). A Magyar Tanácsköztársaság alatt vállalt szerepe miatt emigrációba kényszerülve előbb Bécsben, majd Párizsban folytatott idegorvosi szolgálatot. A nélkülözés aláásta egészségét, öngyilkos lett.

Ady Endre bizalmas baráti köréhez tartozott, a költő az ő rábeszélésére kezeltette magát az ideggyógyászati klinikán (1909). Az egyetemi pályafutásról való lemondásához a döntő lökést éppen a költő klinikai kezelése körüli bonyodalmak adták meg. "Nemesebb embert még nem ismertem" írja róla Ady, aki általa került kapcsolatba a város haladó értelmiségével, köztük Somló Bódog jogbölcsésszel.

Szakdolgozatai német és olasz közlönyökben jelentek meg, novelláival, zenei és képzőművészeti írásaival a Pester Lloyd, Magyarország, Kolozsvárt az Újság, Kolozsvári Hírlap, *Erdélyi Szemle hasábjain szerepelt. Közírói munkásságának irodalomtörténeti szempontból legmaradandóbb részét az Adyval kapcsolatos visszaemlékezések és tanulmányok sorozata alkotta. Ady Endre álarcai c. írását a Huszadik Század Ady-száma közölte (1919), ez újra megjelent a *Gaál Gábor bevezette Arcok és harcok Ady körül (1929) c. kötetben. A beteg Ady (Esztendő 1919) c. írását a temesvári *6 Órai Újság (1933/36), Ady-sorozatát (Zsóka, Török nagymama, Az első lépés nyugat felé, Ady a Palermóban) a bécsi Jövő (1923), egy eredeti fényképfelvételét Adyról az *Utunk (1967/47) közölte.

(Bs. E. K. K.)

Andor Leon: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. Újság, Bp. 1932. szept. 25. Bányai Ernő: Ady Endre nyomában. *Brassói Lapok 1936. okt. 4. Köllő Károly: Az *Erdélyi Irodalmi Társaság irományaiból. NyIrK 1967/2; uő. A kolozsvári Bolyai Kör tevékenysége. *Korunk 1967/12. Mózes Huba: Ady Endre kórrajzi iratai 1909-ből. NyIrK 1971/2. Bustya Endre: Innen jöttem és ide térek. *Igazság 1977. szept. 14.-nov. 16. Szállási Árpád: Az Ady-patográfiákról. Egészségügyi Dolgozó, Bp. 1977. nov. 1. Sándor László: Hidak partok között. Bp. 1988. 234.