Macskásy József

oldal nyomtatása Share

Macskásy József (Marosvásárhely, 1921. febr. 15.) festőművész. Tanulmányait a marosvásárhelyi szabadiskolában kezdte 1939-ben Aurel Ciupénál, majd 1941-42-ben Bordy Andrásnál folytatta, tőle kapta a döntő indíttatást. A II. világháborút követően a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetbe iratkozott be (1948), diplomát 1953-ban a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán *Miklóssy Gábor osztályán szerzett. 1953 és 1981 között Kolozsvárt az Úttörőház képzőművészeti irányítója, majd a Művészeti Általános Iskola rajztanára.

Képeinek gazdag és változatos színvilága egyaránt képes drámai erőt, feszültséget vagy gyöngéd érzéseket és tisztaságot érzékeltetni aszerint, hogy az erdélyi magyarság sorskérdéseit, otthonos szobabelsőt, csendéletet vagy kedvesei arcképét festi. Gyakran csendéletei is jelképekkel telítettek; irodalmunk nagyjai és jeles művészeink közül Petőfi, Ady és Bartók alakját többször is jelképteremtő szándékkal eleveníti meg, néha egyazon kompozíció keretében.

1942-től kezdve folyamatosan szerepel megyei, országos, ill. kisebb csoportkiállításokon. 1962-ben rendezi első egyéni, 1976-ban első gyűjteményes tárlatát Kolozsvárt, 1991-ben, hetvenedik életévének betöltése alkalmával rendezett addigi legnagyobb tárlatán bemutatja azelőtt eltiltott festményeit is (Falurombolás; Hóstát). Egyéni, ill. csoportkiállításainak színhelye: Marosvásárhely, Kolozsvár, Dés, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Bukarest, Hajdúböszörmény, Budapest, Bécs, Stockholm, Hollandia, Belgium, Dánia.

(E. Sz. I. M. .)

Murádin Jenő: Előszó a *Korunk Galéria katalógusaihoz. Kv. 1980, 1986, 1991. Erdélyi Lajos: Bartók vonzásában. Cantata Profana. *Új Élet 1981/18. E. Szabó Ilona: Gesztenyevirág. M. J. festészetéről. Tiszatáj, Szeged 1989/3. Pussi János: Egy magányos farkas berbécsbőr kiállítása a Szentegyház utcában. Helikon 1991/39.