Maderspach Viola

oldal nyomtatása Share

Maderspach Viola, Kovács Zoltánné (Iszkrony, 1920. márc. 26.) műtörténész. Középiskolát a budapesti Corvin Mátyás Reálgimnáziumban végzett, a Képzőművészeti Főiskolán Aba Novák Vilmos tanítványa. 1951-1961 között a Nagybányai Tartományi Múzeum igazgatója, majd ugyanott muzeográfus. Megalapította a *művészeti osztályt, ahol bemutatta a máramarosi népművészetet s megrendezte a nagybányai festők évi kiállításait (1960-64). A Studii şi Cercetări de Istorie Veche hasábjain megjelent tanulmányaiban avasi falvak őskőkorszakbeli leleteivel s a nagybányai nemesércek középkori kitermelésével foglalkozott (1960-65), az Utunkban a máramarosi népművészet s a műemlékek restaurálásának és konzerválásának módját a városrendezés keretében, a *Bányavidéki Fáklya munkatársaként pedig a nagybányai festőiskola történetét s a díszítő *művészetek szerepét dolgozta fel; a budapesti Magyar *Művészet Ziffer Sándorról írt megemlékezését közölte (1963). Tanulmánya a nagybányai festőiskoláról megjelent eszperantóul is Stockholmban.

A Szakszervezetek Művelődési Házában Nagybányán rendszeresen tartott *művészettörténeti és *művészetesztétikai előadásokat.