Márki Alpár

oldal nyomtatása Share

Márki Alpár (Temesvár, 1930. febr. 19. 1984. dec. 10. New York) természettudományi szakíró. ~ Zoltán öccse. Középiskolát a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végzett (1949), a Bolyai Tudományegyetem természetrajz szakán szerzett diplomát (1953), Kolozsvárt a Román Akadémia fiókjának tudományos kutatója, a természettudományok doktora (1974). Innen 1978-ban a tordai mezőgazdasági kísérleti állomáshoz helyezték át. Mivel kényszerű "gyakorlati" kihelyezése az alapkutatásokról való lemondással járt, 1983-ban az Észak-amerikai Egyesült Államokba távozott, ahol tudományos munkássága közben sugárfertőzés áldozata lett.

Tanulmánya jelent meg A *Magyar Autonóm Tartomány mezőgazdasági övezeteiről (Vörös Zászló, Mv. 1957). Az akadémiai fiók román nyelvű különfüzeteiben társszerzőként Lazányi Endrével, Kiss Istvánnal, Sebők Klárával, C. Crăciunnal, Elena Rusuval, Maria Bianu-Moreával, Constanţa Ocheşanuval a kukorica termesztéséről (1957) s a gabonaneműk nemesítéséről (1959), utóbb a termesztett növényeket nemesítő sugárgenetikáról írt (1962-68). Társszerzője a Bukarestben megjelent Die Veränderung des photoperiodischen Verhaltens bei verschiedenen Mutanten der Sojabohne (1968) c. munkának is.

Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkeivel *A Hét hasábjain jelentkezett. Tapasztalatait Kísérletes evolucionista kutatások c. tanulmányában a *Korunk számára foglalta össze (1972/3), megállapítva, hogy a különféle gének mutációs képessége ugyan nem azonos, de mind elméletileg, mind gyakorlatilag jogosan beszélhetünk a gének megváltozási irányának valószínűségéről mutábilis színgének esetében.