Márki Ferenc

oldal nyomtatása Share

Márki Ferenc (Szeged, 1873. febr. 16. 1947. dec. 13. Kisjécsa) történész, közíró. Középiskolai és teológiai tanulmányait szülővárosában végezte. A piarista rend tagjaként 1897-ben szentelték pappá. 1912-től Nyerőn, 1926-tól Nőrincsén, 1929-től haláláig Kisjécsán plébános. Valláserkölcsi, bölcseleti és történelmi témájú írásait a Krassó-Szörényi Lapok, Temesvári Hírlap, *Déli Hírlap és *Magyar Kisebbség közölte. Művelődéstörténeti képek (Lugos 1930) c. füzete szemelvényeket tartalmaz Az ókori népek művelődéstörténete c. kéziratából.

(Sz. J.)