Marx-Engels Könyvtár

oldal nyomtatása Share

Marx-Engels Könyvtár *Jordáky Lajos szerkesztésében és bevezetőivel, a kolozsvári Magyar Tudományegyetem Társadalompolitikai Intézetének kiadásában 1945-ben megjelent sorozat, amely az eredeti marx-engelsi szövegekkel ismertette meg a hazai olvasót. Összesen 6 füzete jelent meg: elsőnek A kommunista kiáltvány Ipolyi Tamás fordításában, majd A kommunizmus alapelvei c. szemelvénygyűjtemény. A soron következő kötetek Marx: Bér, ár, profit (Bokányi Dezső fordításában), Marx: Bérmunka és tőke (Weltner Jakab fordításában), egy Marx-Engels: A magyar forradalomról c. válogatás és végül Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig.

A sorozatot az 1946-tól intenzívvé váló magyar nyelvű párt-könyvkiadás szorította ki.