Maszelka János

oldal nyomtatása Share

Maszelka János (Máramarossziget, 1929. jan. 24.) képzőművész. Középiskolát Székelyudvarhelyt végzett, Kolozsvárt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1955). Pályáját rajztanárként kezdi Székelyudvarhelyt, majd a városi Művelődési Ház szakirányítója (1962-89). Közművelődési munkája nyomán szerveződött újjá és gyarapodott a székelyudvarhelyi képtár. Egyik vezetője az évente számos alkotót befogadó Homoród menti képzőművészeti tábornak. Pasztellban, olajban és szénrajzban készült tájképeiből, portréiból több kiállítást szervezett székelyföldi városokban. Szénrajzban készült portrésorozatában irodalomtörténetünk nagyjait (Petőfi, Vajda János, Benedek Elek, Ady, József Attila, Tamási Áron, *Tompa László arcképét) örökítette meg.

(M. J.)