Máthé Dénes (Abásfalva, 1940. júl. 3.)

oldal nyomtatása Share

Máthé Dénes (Abásfalva, 1940. júl. 3.) biológiai szakíró. A székelyudvarhelyi Állami Magyar Vegyes Líceumban érettségizett (1956), a Babeş-Bolyai Egyetemen szerzett oklevelet (1960). Előbb a szentkeresztbányai Líceumban, majd 1978-tól a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Líceumban tanított, 1991-ben tanfelügyelő, majd 1991 őszétől a Székely Mikó Kollégium tanára.

Első cikkét a *Tanügyi Újság közölte (1967). Állat- és emberélettani kísérletek c. ismertető dolgozatát a *Hargita megyei tanfelügyelőség adta ki (Csíkszereda 1973). Tudománynépszerűsítő írásai a stresszről, az állatok megértéséről, állatfajok kipusztulásáról, Mendel hagyatékáról a Művelődésben jelentek meg (1972-77). Szentkeresztbánya iparosításáról és levegőjének szennyeződéséről írt tanulmánya a Probleme actuale ale ocrotirii naturii şi mediului înconjurător în jud. Harghita c. megyei kiadványban jelent meg (Csíkszereda 1979), A Helikonban közzétett Értekezés a szarv eredetéről (1990/30) c. írása az őskori állatnemesítések kikövetkeztethető nyomait keresi.