Máthé Ferenc

oldal nyomtatása Share

Máthé Ferenc, P. Benvenut (Zetelaka, 1894. márc. 7. 1970. márc. 2. Esztelnek) egyházi író, szerkesztő. Középiskolát Medgyesen (1913), teológiát Vajdahunyadon (1916) végzett, ferencrendi szerzetes. Mikházán a klerikusok újoncmestere (1917-21), Nagyszebenben káplán, Medgyesen plébános (1921-33), Kolozsvárt házfőnökhelyettes (1933-39), Vulkánban, Kőhalomban, Máriaradnán, Esztelneken lelkész (1945-57), Ojtozon plébános (1957-70). Rendtartományi tanácsos.

Vallásos írásait a Hírnök, Katolikus Világ, Szent Kereszt, Erdélyi Ferencesek Útja (1923-36) közölte. Németből lefordította Imelda, az Oltári szentség kis hőse c. munkát (1927). A medgyesi plébánia Hitközségi Értesítőjének szerkesztője (1930). Gondozásában jelentek meg a kolozsvári Szent Bonaventura Könyvnyomdában a Tabula Individuorum füzetei (1933-40).