Máthé János (Kolozsvár, 1932. jún. 21. – 1982. máj. 12. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Máthé János (Kolozsvár, 1932. jún. 21. 1982. máj. 12. Kolozsvár) vegyészeti szakíró. ~ Enikő férje. Szülővárosában érettségizett (1951), a Victor Babeş Egyetem kémia karán szerzett diplomát (1955). Előbb a kolozsvári *OGYI vegyésze, 1957-től a Bolyai Tudományegyetem kémia karán tanársegéd, adjunktus. 1970-ben doktorrá avatják, 1978-tól a Babeş-Bolyai Egyetemen előadótanár.

Első írását a Revista de Chimie közölte (1954). Dolgozataival bel- és külföldi szakfolyóiratokban (köztük az Acta Chimica Hungarica hasábjain) s számos tudományos értekezleten jelentkezett. Tudományterjesztő cikkeit a *Korunk, *A Hét közölte, az 1977-es *Korunk Évkönyvben A természettudományok osztályozása címen értekezik. A kolozsvári, nagyváradi, székelyudvarhelyi magyar szabadegyetemek előadója. Feleségével együtt az RMIL kémiai szerkesztője.

Munkái: Fizikai kémia, reakciókinetika (egyetemi jegyzet, Kv. 1972); Az anyag szerkezete. A modern kémiai fizika alapjai (Kv. 1974. bővített 2. kiadás, Bp. 1979); Calcule şi probleme de chimie fizică. Spectroscopie moleculară şi chimie cuantică (egyetemi jegyzet, Kv. 1977); Molekulaspektroszkópia és kvantumkémiai számítások (tankönyv, Bp. 1982).

Kemény Péter: Könyv az anyag szerkezetéről. *Korunk 1975/4. Nagy József: M. J.: Az anyag szerkezete. Magyar Kémiai Folyóirat, Bp. 1981.