Bartalis Ágoston

oldal nyomtatása Share

Bartalis Ágoston (Csíkkarcfalva, 1866. nov. 18. – 1935. jan. 31., Csíktaploca) – közíró, helytörténész. Jogot végzett Kolozsvárt, majd Csík vármegye szolgálatában közigazgatási pályára lépett; 1918-ban mint főszolgabíró vonult nyugdíjba, de folytatta közéleti munkásságát. A Csík megyei Gazdasági Egylet újjászervezője, a szövetkezeti mozgalom megindítója; a székelyföldi tízesek ismertetésével elnyeri a Milleker Rezső földrajztudós (Debrecen) alapította pályadíjat. Jelentős szociográfiai munkája a Csíki Lapokban folytatásosan megjelent Csík-Menaság székelyei c. „emlékirat” (önálló kötetben Segítsünk a székelyeken. Csík-Menaság székelyei c. alatt jelent meg, Bp. 1901), melyben rámutat az eladósodás, a kivándorlás kérdéseire, s a bajok orvoslására hosszúlejáratú amortizációs kölcsönök nyújtását javasolja. Tanulmányát újraközölte Egyed Ákos A megindult falu c. összeállításában (1970). Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik A csíki székelység alapvető kérdései Mit adjon a város a falunak c. munkája (Csíkszereda 1931).