Mertz Károly

oldal nyomtatása Share

Mertz Károly (Nagyvárad, 1903. aug. 5. 1976. nov. 21. Temesvár) pedagógiai író. Középiskolát szülővárosa premontrei főgimnáziumában végzett, mint piarista papnövendék egyidejűleg az I. Ferdinand-Egyetemen magyar, román és történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1927-től a temesvári Piarista *Líceum tanára, a kegyesrendiek rendházának főnöke, a felekezeti iskolák államosítása (1948) után a temesvári tanítóképző, a Magyar Vegyes *Líceum, végül a C. Diaconovici Loga *Líceum magyar nyelv és irodalom tanára nyugdíjba vonulásáig (1958-63). Az Arany János Társaságnak egy időben főtitkára, a *Jóbarát szerkesztője és kiadója (1937-38). A neveléstudomány oktatáselméletével és módszertanával foglalkozott. Esztétikai és irodalomtörténeti cikkeit a Temesvári Hírlap, Déli Hírlap, *Erdélyi Lapok és *Erdélyi Tudósító közölte.

(K. S.)