Mészáros Miklós

oldal nyomtatása Share

Mészáros Miklós (Kolozsvár, 1927. szept. 12.) földtudományi szakíró. Középiskolai tanulmányait szülővárosa Piarista Főgimnáziumában kezdte, elvégezte az Állami Tanítóképzőt és különbözeti vizsgákkal az Unitárius Gimnáziumban érettségizett (1946). A Bolyai Tudományegyetemen geológia-földrajz szakos diplomát szerzett (1950); mint gyakornok, majd tanársegéd itt kezdte pályáját. Egyben tanár a Brassai Sámuel Líceumban, melynek egy éven át igazgatója is. Földtan-ásványtani disszertációját orosz nyelven a leningrádi egyetemen védte meg; a földtudományok doktora (1954). Hazatérve előadó tanár a Bolyai Tudományegyetemen és az egyesített Babeş-Bolyai Egyetemen, a földtan-földrajz kar prodékánja (1964-72), tanszékvezető tanára (1972-76); egyetemi tanár. A Romániai Földtani Társaság alelnöke.

Első írása oroszul Leningrádban jelent meg (1954). Tudományos érdeklődési köre a történeti geológia, tektonika és rétegtan. A hazai nannoplankton, vagyis puhatestű fauna kutatás kezdeményezője, a Nemzetközi Nannoplankton Egyesület alapító tagja. 130 tudományos dolgozata jelent meg romániai szakfolyóiratokban főleg románul, 36 pedig külföldön angol, német, orosz, szlovák, francia, magyar nyelven. Őshüllők a tetőfedő palában c. írását a Természet Világa (Bp. 1990/9), egy francia tanulmányát gyalui eocén leletekről a Bulletin de la Société Géologique Française (Párizs 1991) közli.

Kötetei: Fauna de moluste a depozitelor paleogene din nord-vestul Transilvaniei (1957); Lumi dispărute (1969); Coloşi printre vieţuitoarele străvechi (1976); Az őslények megmagyarázzák a kontinensek fejlődését (1979); Geológiai kislexikon (társszerkesztők Brassói Fuchs Herman, Gábos Lajos, Imreh József, Köblös Antal, Makkai János, Tőkés Tibor, Újvári József. 1983); Befejeződött a jégkorszak (1984).

Egyetemi jegyzetei: Általános geológia (Kv. 1958); Geologie istorică I-III (Kv. 1971-73); Stratigrafia I-II (Kv. 1981); Cuaternar (Kv. 1990).

(T. J.)