Mezei Zoltán

oldal nyomtatása Share

Mezei Zoltán (Madéfalva, 1927. márc. 8.) pedagógus, biológus. Középiskolát a csíkszeredai Római Katolikus Gimnáziumban végzett (1947), a Bolyai Tudományegyetem természetrajzi karán tanári diplomát szerzett (1951). Pályáját az egyetem geológiai tanszékén kezdte (1950-55), lektor a kolozsvári Pedagógiai Továbbképző Intézetnél (1955-69), majd a Babeş-Bolyai Egyetem biológiai tanszékén nyugdíjazásáig (1987). Tárgyköre a korszerű biológiai oktatás. Első írása a Csíki Múzeum Közleményeiben jelent meg Adatok a Felcsíki-medence és környékének geológiájához címmel (Treiber Jánossal közösen, 1957). Módszertani és szakmai írásait a Tanügyi Újság, Korunk, Natura, Studia Universitatis Babeş-Bolyai közölte.

#SZTLAZA = Munkája: A *mi élősarkunk (Györfi Sándorral, 1966).