Minier Albert

oldal nyomtatása Share

Minier Albert (Csíkszépvíz, 1914. máj. 1.) újságíró. A csíkszeredai főgimnáziumban érettségizett (1931), a gyulafehérvári róm. kat. teológia elvégzése (1937) után lelkész Kászonaltízen. A román iskolákba kényszerült magyar gyermekeket anyanyelvükön írásra-olvasásra tanította, ezért hadbíróság elé állították, állásából felfüggesztették s 11 hónapra elítélték. A nagyszebeni Therezianum tanulmányi felügyelője, majd jogi doktorátust szerez a kolozsvári egyetemen (1943). A II. világháború után a *Világosság riportere és népnevelési szerkesztője Kolozsvárt (1945-53). Az MNSZ feloszlatása után üzemi jogtanácsos, közgazdász-gondnok nyugdíjazásáig. Adatgyűjtéseivel *Vámszer Géza munkatársaként a *székelység életét és múltját vizsgálta, anyagából jelent meg Feljegyzések Orbán Balázsról c. összeállítása (A Hét 1981/13).

Írói neve Bányász Albert.