Morvay Pál

oldal nyomtatása Share

Morvay Pál (Marosvásárhely, 1914. febr. 12. 1990. jan. 22. Bánffyhunyad) ref. egyházi és néprajzi író. ~ Zoltán fia. Szülővárosa Református Kollégiumában érettségizett (1931), a kolozsvári Református Teológián lelkészi oklevelet szerzett (1936), mint ösztöndíjas a berlini teológián folytatta tanulmányait (1936-38). Brassóban lelkész és hitoktató (1938-40), a kolozsvári Református Kollégium vallástanára (1940-44), Bánffyhunyadon lelkész és hitoktató 1948-ig, majd ugyanott a *líceum magyar-angol szakos tanára. Kalotaszeg kulturális életét tanulmányozta, a Református Szemlében Bánffyhunyad (1985/3) és Gyerőmonostor (1987/1) egyházának történetét és templomát mutatta be. A budapesti Tükör hasábjain Bartók és Kodály kalotaszegi nótafájáról írt "A tőcsérbe énekeljen" címmel (1988. júl. 29.).