Mózes Teréz

oldal nyomtatása Share

Mózes Teréz (Szilágysomlyó, 1919. nov. 6.) műtörténész, néprajzi író. ~ Károly orvos felesége. Nagyváradon érettségizett (1938), a Bolyai Tudományegyetemen szerzett művészettörténeti, néprajzi, valamint francia nyelv és irodalom szakon képesítő oklevelet (1949). Pályáját mint muzeográfus Nagyváradon kezdte, ugyanott a Képzőművészek Népi Iskolájának tanára (1949-55), a Népi Alkotások Házának szakirányítója, majd igazgatója (1955-64). Mint a Körös-vidéki Múzeum néprajzi osztályának vezetője nyugalomba vonulásáig (1964-76) az egykori Püspöki Palotában kialakította Körös-vidéke átfogó alapkiállítását s feltérképezte e vidék tájegységeit. A történettudományok doktora (1977).

Néprajzi írásaival már a *Művelődési Útmutatóban jelentkezik (1956), folytatólag a *Művelődésben közli dolgozatait a népviselet színpadi alkalmazásáról (1961), a *művelődési otthonok szépítéséről a népi művészetek termékeivel (1963). A körösrévi és báródi fazekasságról szóló tanulmánya a Népismereti Dolgozatok (1975), az érmelléki borpincékről Bihar és Szatmár megyében ugyanitt (1980), a Körös-vidéki román irhabundákról szóló pedig a Korunk Évkönyv 1979 hasábjain jelent meg. Ismertető cikkeivel az Utunk, Korunk, Bihari Napló, Familia oldalain találkozunk, a Revista Muzeelor, Bihoria, Cibinium és más szaklapok tudományos munkatársa.

Munkái: Portul popular din Bazinul Crişului Repede (francia, német, angol, orosz összefoglalással, Nv. 1968); Portul popular slovac din Nord-Vestul României (klny. a Bihorea folyóiratból, Nv. 1975); Portul popular din Bazinul Crişului Alb (Nv. 1975); Zona etnografică Crişul Repede (1984).

Simon Magda: Népművészet népi alkotók között. *Előre 1958. ápr. 8. Bölöni Sándor: Múzeumavatás. *Előre 1971. jan. 19. Ujj János: Kötet a Fehér-Körös völgye népviseletéről. Vörös Lobogó, Arad 1976. szept. 9. Cseke Péter: Körös-vidéki néprajzkutatók. *Művelődés 1981/12 és 1982/1. Fábián Imre: A kutatás csöndes, de nem eseménytelen hétköznapjai. Fáklya, Nv. 1982. ápr. 4.