munkásmozgalom-történet

oldal nyomtatása Share

munkásmozgalom-történet a történelemkutatás ama ágának terméke, amely az ipari munkásság gazdasági és politikai szervezkedését és vívmányait vagy kudarcát tárja fel. Az erdélyi magyar történeti irodalomban átfogó művekig nem jutott el, de a *helytörténet adalékgyűjtései közt szórványosan szerepel. A szocialista rendszer idején visszaemlékezések és feldolgozások jelentek meg Fodor László, Fuchs Simon, Glück Jenő, Jordáky Lajos, Keszy-Harmath Sándor, *Vajda Lajos tollából tájak és üzemek munkásainak bérharcairól s társadalmi megmozdulásairól. Dokumentumértékűek a Kovács István, Nagy István, Veress Pál, *Zimán József önéletrajzi írásaiba foglalt munkásmozgalmi vallomások, de a szigorodó diktatorikus rendszerben mindez hovatovább háttérbe szorult, magának az uralkodó pártirodalomnak adva át helyét.