Nagy Elek (Székelykeresztúr, 1887. jún. 7. – 1957. dec. 20. Nagybacon)

oldal nyomtatása Share

Nagy Elek (Székelykeresztúr, 1887. jún. 7. 1957. dec. 20. Nagybacon) ref. lelkész. Középiskoláit a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban végezte (1905), majd a kolozsvári Ref. Teológián szerzett lelkészi képesítést (1910). Segédlelkész Szilágysomlyón, Zsibón; parókus lelkész Kissolymoson, Kányádban, Nagybaconban. 1916-19 között Kányádban a Fogyasztási és Hitelszövetkezet elnöke.

Megírta a nagybaconi Hitelszövetkezet történetét, amely folytatásokban az Erdővidéki Hírlapban jelent meg. Ugyanitt cikkei, esperesi jelentései is napvilágot láttak.

(S. Zs.)