Nagy Endre (Marosvásárhely, 1879. máj. 10. – 1961. márc. 2. Marosvásárhely)

oldal nyomtatása Share

Nagy Endre (Marosvásárhely, 1879. máj. 10. 1961. márc. 2. Marosvásárhely) filozófiai író, iskolatörténész. Középiskoláit szülővárosa Református Kollégiumában végezte (1897); tanári oklevelet a *Ferenc József Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett (1901). Tanulmányai végeztével egykori iskolájának filozófiatanára, majd igazgatója is (1919-39).

Tárcái jelentek meg a *Székelység és az *Ellenzék hasábjain, alkalmi beszédeit a Református Szemle, Vasárnapi Újság, Székely *Napló közölte. Könyvet írt kollégiumi tanárelődjéről Mentovich Ferenc élete és működése (Mv. 1904) c. alatt, a maga idealista szellemében is értékelve a materialista bölcsész jelentőségét. Forrásértékű A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története az 1848-49. évi szabadságharc alatt (Kv. 1905) c. munkája. A KZST tagja (1910-től), a társaság félszázados jubileumára kiadott Ünnepi könyvben (Mv. 1930) újabb Mentovich-tanulmánnyal szerepel. Tizenkét éven át a KZST alelnöke (1934-46).

(B. E.)