Nagy Ferenc (Szatmárnémeti, 1915. máj. 30. – 1976. júl. 1. Kolozsvár)

oldal nyomtatása Share

Nagy Ferenc (Szatmárnémeti, 1915. máj. 30. 1976. júl. 1. Kolozsvár) természettudományi szakíró. Középiskoláit Kolozsvárt az Unitárius Kollégiumban végezte (1932), természetrajztanári diplomát az I. Ferdinánd Egyetemen szerzett (1936); 1964-ben nyerte el a biológiai tudományok doktora címet a Babeş-Bolyai Egyetemen.

Gimnáziumi tanár Nagyenyeden (1936-40), Máramarosszigeten (1940- 45); 1959-ig a Bolyai Tudományegyetemen, 1960-75 között, nyugalomba vonulásáig a Babeş-Bolyai Egyetemen a sejttan és növényszerkezettan tanára.

Önálló könyve a Növénymorfológia c. egyetemi tankönyv (Kv. 1959); szerzője, illetve társszerzője több, idegen nyelven megjelent tudományos munkának (Studia Universitatum Babeş et Bolyai, ser. Biologica; Studii şi Cercetări de Biologie, Academia Română, ser. Biologie; Contribuţii Botanice, Cluj). Az Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó külső munkatársaként 1950-64 között több középiskolai és egyetemi tankönyv szakmai ellenőrzését végezte el. Monografikusan dolgozta fel egyes erdélyi szilvafajok és -fajták (Prunoidae) fájának szerkezetét (xilotómiáját); ez a munkája kéziratban maradt.

Kiváló pedagógus volt, vonzó elő-adó, nagyszerű fényképész, szakavatott mikroszkopizáló és mikrofotós.

(N. T. F.)