Nagy György (Sepsiszentgyörgy, 1895. febr. 20. – 1961. máj. 13. Csíkszereda)

oldal nyomtatása Share

Nagy György (Sepsiszentgyörgy, 1895. febr. 20. 1961. máj. 13. Csíkszereda) erdészeti szakíró. Középiskoláit szülővárosában a Székely Mikó Kollégiumban végezte (1912), főiskolai tanulmányait a selmecbányai Erdészeti Főiskolán kezdte, de katonai bevonulása és háborús frontszolgálata (1914-18) miatt csak a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán fejezhette be. Erdőmérnöki pályáját Ratosnyán a Bánffy-uradalomban kezdte (1925-40), főmérnök a Magy. Kir. Erdőfelügyelőségen (1941-44), majd a Székely Mikó Kollégium főgondnoka (1945-47). A Kézdivásárhelyen alakult magyar nyelvű Erdészeti Műszaki Középiskola (1948-55), majd 1955-től a csíkszeredai Erdőkitermelési Mesterképző Műszaki Iskolaközpont igazgatója nyugalomba vonulásáig.

Munkái: Erdei fák és cserjék (1955); az Erdészeti zsebkönyv I. (1958) és II. (1959) kötetének társszerzője.

Kálmán László: Hasznos erdészeti zsebkönyv. *Korunk 1959/3.

(Zs. J.)