Nagy Lajos (Kányád, 1884. nov. 21. – 1949. ápr. 10. Székelykeresztúr)

oldal nyomtatása Share

Nagy Lajos (Kányád, 1884. nov. 21. 1949. ápr. 10. Székelykeresztúr) református egyházi író. A székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végzett (1904); Kolozsvárt a Református Teológián szerzett lelkészi képesítést (1908), majd Jénában és Göttingában folytatta tanulmányait. Székelykeresztúron, Zsibón, Besztercén segédlelkész, 1911-től lelkész Székelykeresztúron, 1929-től esperes, egyházkerületi képviselő, missziói előadó. A Református Szemle, Az Út, Lelkipásztor, Egyházi *Figyelő munkatársa, egy ideig a *Harangszó c. református vallásos néplap szerkesztője (1925-32). Önálló munkája: Az udvarhelyi református egyházmegye múltja és jelene (Székelyudvarhely 1942).

(S. Zs.)