Nagybányai Festők Társasága

oldal nyomtatása Share

Nagybányai Festők Társasága (NFT) az 1896-ban alakult *nagybányai művésztelep irányító testülete. Életrehívásától (1911) a kolónia megszűnéséig (1944) a festőközösség érdekeit szolgálta. A megszerkesztett és nyomtatásban is megjelent alapszabályokat mind a magyar állam, mind a román törvényhozás (1924) jóváhagyta.

Az alapító nemzedékhez tartozó Ferenczy Károly, Réti István és *Thorma János az 1911. okt. 21-én történt megalakuláskor törzstagoknak hívták meg azokat a fiatalabb művésztársakat, akik huzamosabban *Nagybányán dolgoztak és a művésztelepi hagyományok folytatóinak ígérkeztek. Kezdetben tíz törzstag volt (számuk fokozatosan nőtt), akik a ~ elnökének Ferenczy Károlyt, ügyvezető alelnökének Börtsök Samut választották meg. Ez a szervezet irányította a kolónia életét, rendezte csoportos kiállításaikat, védte a tagok anyagi és erkölcsi érdekeit. Az I. világháborút követően az új államhatárok közé került művésztelepen a ~ a kolónia és a szabadiskola fönntartásának fontos eszköze lett. *Thorma János mellett a működés folytatásában jelentős szerepe volt Mikola Andrásnak és Krizsán Jánosnak is.

Mint kisebbségi magyar intézmény ellen a 30-as évek elején a Vasgárda fellépésétől kezdve sorozatos támadás indult. Ezek hatására 1935 őszén *Nagybánya városi tanácsa saját kezelésébe vette a művésztelep szabadiskoláját, s a műtermek magyar bérlőit sorra kilakoltatták. Bár a polgári pert a ~ a várossal szemben megnyerte, a régi festőiskola és a ~ átmenetileg megszűnt. Az erdélyi szellemi élet és a sajtó mindvégig figyelemmel kísérte a művésztelep sorsát, s az 1935-ös törvénytelen kisajátítás ellen az egész magyar társadalom tiltakozott. A *Magyar Kisebbség c. folyóirat a nacionalista indulatból fakadt döntést mint kirívó nemzetiségi jogsérelmet tárta a közvélemény elé.

A ~ és a Mikola és Krizsán vezette szabadiskola csak 1940-ben alakulhatott újra, majd a II. világháborús frontátvonulás küszöbén, 1944-ben végleg megszűnt.

Szokolay Béla: A *nagybányai művésztelep. Kv. 1926. ETF 5. Tabéry Géza: Nagybánya. *Erdélyi Helikon 1929/9. Jogtalanul szüntették be a baia-marei festőiskolát. *Magyar Kisebbség 1936/5. Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig. [szerk. Jurecskó László, Kishonthy Zsolt] Miskolc 1992. Almási Tibor: Nagybánya. *Művészet és város. Győr 1993. Murádin Jenő: Nagybánya. A festőtelep művészei. Miskolc 1994. Réti István: A *nagybányai művésztelep. Bp. 1994 (reprint). Murádin Jenő-Szücs György: Nagybánya 100 éve. Történeti források. *Művészeti topográfia. Miskolc-Nagybánya 1996.

(M. J.)