Náhlik Zoltánné Karceva Valentina

oldal nyomtatása Share

Náhlik Zoltánné Karceva Valentina (Matira, Oroszország, 1926. nov. 22.) földrajzi szakíró. Középiskolai tanulmányait az oroszországi Kolomna városban végezte (1945). Földrajz szakos tanári diplomát ugyanott, a Tanárképző Főiskolán szerzett (1949). A földrajztudományok doktora; értekezését 1953-ban Moszkvában védte meg.

Férjével 1954-ben költözött Kolozsvárra, ahol előadótanár a Bolyai Tudományegyetem Földrajz-Biológia Karán, a földrajz tanszéken. Gazdaságföldrajzi, népesség- és településföldrajzi előadásait 1959 után ugyancsak előadótanárként az egyesített Babeş-Bolyai Egyetem kötelékében folytatta. 1974-ben férjével együtt Magyarországra települt.

Tudományos érdeklődésének megfelelően település- és népességföldrajzi kutatásokat végzett, amelyeknek eredményeit mintegy húsz, románul és oroszul közölt dolgozata jelzi.

Magyarul a Korunkban leánykori nevén a szovjet gazdaság fejlődéséről (1957/7) és Szibéria jelenéről és jövőjéről (1960/4) közölt tanulmányokat, de jelentek meg írásai a Tanügyi Újságban (1958) és a Studiában is.

(T. J.)