Návrádi Ágoston

oldal nyomtatása Share

Návrádi Ágoston (Hunyadbojca, 1907. aug. 20. 1982. jún. 15. Arad) pedagógiai író, szerkesztő. Csíkszeredában végezte a tanítóképzőt, Lupényban, Petrozsényban, 1932-től Aradon tanított. Szerkesztette a *Vasárnap időszaki gyermekmellékletét, gondozásában jelent meg a *Tanulók kis könyvtára c. sorozat öt füzete (Arad 1939-40). A Kölcsey Egyesület támogatásával diákokból megszervezte a Regösök Körét, s azt országos mozgalommá próbálta tenni. A dél-erdélyi viszonyok közt "regösei" a nagyenyedi Szövetkezés c. szaklap Kicsi szövetkezők c. gyermekrovatának munkatársai lettek. Tanítói működésének megszűnte (1950) után is folytatta pedagógiai és irodalmi munkásságát.

Első írása még tanítóképzős korában jelent meg a Csíki Lapokban. Didaktikai írásait a Zsilvölgyi Magyarság, Aradi Közlöny, Hírlap, *Vasárnap, Szövetség közölte. Aradi írók munkáiból állította össze gyermekek részére az Őszi vetés (Arad 1945) c. gyűjteményt. Pedagógiai kísérletezéseire jellemző Aradon megjelent két füzete: A globális tanítási módszer alkalmazásának lehetőségei (1947) és a magánolvasmányokat megkönnyítő Gyerünk hát olvasni! (1948). Mikes Kelemen halálának 200. évfordulójára verses drámát szerzett: A szultán kenyerén (Czilling Antal zenéjével), ez a munka kéziratban rekedt. Úttörő volt az audiovizuális oktatás korszerűsítésében betűjátszó villamos reflektorok kísérleti alkalmazásával.

(U. J.)