Nemere

oldal nyomtatása Share

Nemere a sepsiszentgyörgyi Háromszék c. napilap melléklete "Természetjárás-Honismeret-Kör- nyezetvédelem" alcímmel. 1990. júl. 31-én indult Kisgyörgy Zoltán geológus szerkesztésében, Kakas Zoltán társszerkesztővel. Felvételekkel, rajzokkal és térképekkel illusztrált kétoldalas melléklet. Főleg a földrajz, földtan, természetjárás, honismeret, környezetvédelem, barlangászat, madártan, botanika, állattan, őslénytan, borvízkutatás, néprajz, utazás tárgyköréből közölt tudományos tárgyú írásokat.

Széles körű szakavatott írógárdájában ismert nevek mellett, mint Beder Tibor, Kászoni Zoltán, Kónya Ádám, Puskás Attila, a korszerű ökológia és turisztika egész iskolája került a nyilvánosság elé. 1993. jan. 28-tól ezt a gazdag témakört a minden hét szerdáján megjelenő *Magazin c. melléklet folytatja.

(Ki. Z.)