Nemes Zoltánné Vén Ilona

oldal nyomtatása Share

Nemes Zoltánné Vén Ilona (Felvolál, 1895. dec. 25. 1983. jan. 10. Torja) nyelvjáráskutató. A polgári iskolát és a tanítóképzőt Sepsiszentgyörgyön végezte, majd Szárazajtán, Beresztelkén és Torján tanított. Már mint nyugalmazott tanítónő gyűjtötte össze Torja tájszavait 1954-66 között. Anyagát *Gálffy Mózes és *Márton Gyula a helyszínen ellenőrizték és kiegészítették saját gyűjtésükkel. A mintegy 6000 szót, szóalakot tartalmazó tájszójegyzék hármuk közös munkájaként Torjai szójegyzék (Sepsiszentgyörgy 1974) c. alatt az akkori Megyei Múzeum kiadásában jelent meg, s a NyIrK értékítélete szerint "nemcsak gazdag jelentéstani anyagot ad az érdeklődő és a szakember kezébe, de a nyelvjárási *egység árnyalt fonetikai, morfológiai rendszere is megismerhető belőle".

A gyűjtemény egy másik, az időjárásra, éghajlatra s az ezekkel kapcsolatos hiedelmekre vonatkozó része kéziratban maradt.

Teiszler Pál: Torjai szójegyzék. NyIrK 1975/1.

(B. Z.)