Németh Sándor

oldal nyomtatása Share

Németh Sándor (Kolozsvár, 1938. dec. 31.) matematikai szakíró. ~ Júlia férje. Középiskoláit az aradi Magyar Vegyes Líceumban végezte (1956), a Babeş-Bolyai Egyetem Matematika-Fizika Karán tanári oklevelet szerzett (1960). Gyakornok, munkatárs, majd főmunkatárs a Román Akadémia kolozsvári fiókjának Matematikai Intézetében (1960-90). A matematikai tudományok doktora (1971). A Romániai Matematikai Társaság és az Amerikai Matematikai Társaság (AMS) tagja. 1990 óta a Babeş-Bolyai Egyetem Matematika Karának előadótanára. A Matematikai Lapoknak 1979-től szerkesztőbizottsági tagja.

Kutatási területe a nem lineáris funkcionálanalízis aproximáció-elmélet, tipológia, rendezett vektorterek. Tudományos dolgozatai túlnyomórészt angolul jelennek meg romániai, lengyel, jugoszláviai, angol, egyesült államokbeli és németországi matematikai folyóiratokban.

(B. E.)