Népi Toll Versenye

oldal nyomtatása Share

Népi *Toll Versenye A MADOSZ népi radikalizmusát képviselő *Erdélyi Magyar Szó kezdeményezése a paraszt és *munkás olvasók írásbeliségének kifejlesztésére. Az 1939-40-es kísérlet Táncsics Mihály 1848-as *Munkások Újsága c. lapja nyomán indult el, és sikerült nemcsak őszintén rávilágítania a népélet nehéz körülményeire, hanem a Gaál Gábor-féle *Korunk által annak idején hirdetett *valóságirodalom mellé sorakoztatni nem egy újonnan jelentkezőt.

1940-ben Temesvárt *Méliusz József fejlesztette tovább a ~ módszerét A nép ír c. értékelésével, majd az 1944-től Brassóban meginduló *Népi Egység, az MNSZ napilapja biztatta megszólalásra a népi *toll versenyzőit Dalol a nép c. rovatában. Bár a szocialista pártállam torzulásai során egyre több akadály korlátozta az őszinte népi vallomásokat, a *munkáslevelezők írásbeliségéből hovatovább a magyar önismeret egyik jellegzetes műfaja alakult ki.

Ezek a kísérletek segítették felszínre kerülni a sajtó, a könyvkiadás hozzájárulásával számos *munkás, paraszt, kisiparos *tollforgató önéletrajzait és mozgalmi emlékezéseit. A kezdeti ~ elindította *Bonczos István szépírói, Kovács István emlékírói pályáját, ezt folytatták Veress Pál, Kurkó Gyárfás, *Tamási Gáspár emlékezései, és előzményei voltak Győri Klára, Kocsis Rózsi, *Zsigmond Erzsébet és mások *népi élettörténeteinek.

Méliusz József: A nép ír. Közli Kitépett naplólapok. 1961. 211-16.

(B. E.)