Oláh Ferenc (Kémer, 1939. dec. 3.)

oldal nyomtatása Share

Oláh Ferenc (Kémer, 1939. dec. 3.) nyelvész. A kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet (1960); ugyanott doktorált (1981). Középiskolai tanári pályáját a sarmasági általános iskolában kezdte (1963-65), majd a Crişana tartományi (1965-68), illetve *Nagyvárad városi Néptanács művelődési bizottságánál (1968-70) szakirányító. 1970-80 és 1987-90 között a szentjánosi (közben a borsi) általános iskola igazgatója; 1987-től a *nagyváradi Ady Endre *Líceum magyartanára; közben 1994-97 között a *nagyváradi református Lorántffy Zsuzsanna *Gimnázium igazgatója.

Nyelvművelő, ismeretterjesztő írásai a *nagyváradi Fáklyában, majd 1989 után a *Bihari Napló Nyelvi álarc c. sorozatában jelentek meg, nyelvészeti szaktanulmányait a Magyar Nyelvőr (Lélektani-jelentéstani mozzanat és alaktani megszerkesztettség a szóösszetételben. 1978) és a NyIrK (A szóképzés szerepe az új szókincselemek keletkezésében. 1979) közölte.

(D. Gy.)