Oláh Tibor (Árpád, 1928. jan. 2.)

oldal nyomtatása Share

Oláh Tibor (Árpád, 1928. jan. 2.) zeneszerző. A kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben tanult zeneszerzést Eisikovits Mihálytól és zongorát Halmos Györgytől. Tanulmányait Moszkvában fejezte be (1954), majd Münchenben s a darmstadti nyári tanfolyamokon (1966-71) egészítette ki. Bukarestben telepedett le, ahol rövidesen az új román zenealkotás vezéralakjai közé emelkedett. A bukaresti Zeneakadémia tanáraként (1954-93) sok zeneszerzőt nevelt.

Életművében magyar vonatkozású alkotások: Kantáta régi csángó szövegekre (bemutató Nina Cassian román fordításában, 1957, 1960, Moszkva 1964); A toledói ablaküvegezők (operaparódia *Bajor Andor szövegkönyvére, bemutató Kolozsváron, 1959); színpadi zenét szerzett a kolozsvári *Állami Magyar Opera számára Madách Az ember tragédiája (1965) és Euripidész-Sartre Trójai nők (1966) c. drámájához.

Szegő Júlia: Oláh Tibor. *Utunk 1963/1. Tiberiu Olah (é. n.). A Romániai Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetsége kiadásában megjelent ismertető füzet.

(L. F.)