Olajos Domokos

oldal nyomtatása Share

Olajos Domokos (Korond, 1885. ápr. 10. ?) szerkesztő. A gimnáziumot Székelyudvarhelyen végezte, 1914-ig állami tisztviselő. Ezután újságírói pályára lépett: a kolozsvári *Újság helyettes szerkesztője, 1924-25-ben Magyarság címmel maga adott ki élesen *ellenzéki hangú politikai napilapot. Megszűnte után az *Ellenzék belső munkatársa; politikai és társadalmi riportjaival keltett figyelmet. 1929-től a Keleti Újság, 1933-tól a kolozsvári *Magyar Újság felelős szerkesztője június 15-ig, amikor újságja "összeolvad testvérlapjával, a Keleti Újsággal".

Már az Újság hasábjain 1920-ban nyílt levelet intézett Averescu miniszterelnökhöz a magyar tisztviselők érdekében, mire az megígérte az esküt letevő magyar tisztviselők szerzett jogainak elismerését. A politikai küzdőtéren előbb a Magyar Néppárt intézőbizottságának tagja, 1924-től az *OMP kolozsvári tagozatának alelnöke. Sajtóvétség címen a királyi ügyészség 25 ízben ítélte el.

A szerkesztésében megjelent Magyar írók kincsesháza (Kv. 1920) c. irodalmi *antológia 45 költőt és prózaírót sorakoztatott fel, túlnyomórészt erdélyieket, úgyhogy ez a minden kort és irodalmi irányzatot felölelő gyűjtemény *Ligeti Ernő szerint joggal "az erdélyi irodalom első kollektív bemutatkozásának tekinthető". A szerkesztő bevezetőjében irodalmi decentralizációt hirdet, arra hivatkozva, hogy Erdélyben "a teremtő magyar géniusz csodás tobzódásban élheti ki magát és az egyetemes magyar irodalomnak felhőkarcolókat építhet".

A biztató kezdetek után szembekerült kartársaival, jobboldalra sodródott, s 1944 őszén Nyugatra távozott.

Magyar írók kincsesháza. O. D. könyve. *Ellenzék 1920. dec. 28. Sulyok István-Fritz László: Erdélyi magyar évkönyv. Kv. 1930. 241. *Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Kv. 1941. 69. Demeter János: Századunk sodrában. 1975. 158.

(B. E.)