5 órai Újság

oldal nyomtatása Share

5 órai Újság 1. Politikai és közgazdasági napilap Kolozsvárt. 1921. szept. 20-án indult, a következő év szept. 10-én szűnt meg. Felelős szerkesztő Székely Béla.

2. Nagyváradi lap Daróczi Kiss Lajos felelős szerkesztésében 1932. okt. 25. és 1933. júl. 30. között. Alcíme szerint „kisemberekért küzdő harcos napilap”.

3. Független politikai napilap Temesvárott. Szerkesztette Franyó Zoltán. 1931. máj. 1-jén indult. A 30. számtól a 6 órai Újság címet viselte. 1940. dec. 17-ig jelent meg.

(K. P.)